Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

Wat is Wizter?
De integrale totaaloplossing voor het Sociaal Domein

Wizter is de complete softwareoplossing voor regievoering en backoffice, Wmo en Jeugdzorg. Met Wizter beschikt u over een bewezen integrale oplossing voor inwoners en professionals, waarin flexibiliteit en wendbaarheid “aan de voorkant” en automatisering “aan de achterkant” optimaal in balans zijn.

Met Wizter wordt dus het gehele proces van melding tot planvorming en declaratieverwerking ondersteund. Wij zetten hierbij in op standaardisatie waar kan en maatwerk waar moet.

Door vergaande automatisering van standaardprocessen kunt u zich maximaal richten op de zaken die er écht toe doen: het leveren van goede zorg en ondersteuning aan inwoners.

slider-sociaal-domein
Wizter is in co-creatie ontwikkeld door twee softwarespecialisten. En is gebaseerd op best practices bij meer dan 50 gemeenten en ruim 15 jaar praktijkervaring.
vrouw-wizter

Gemeente, aanbieder en burger werken samen aan een optimaal Sociaal Domein met Wizter.

jeugdzorg2

Waarom Wizter?
Omdat verbinden een belangrijke rol speelt

Als gemeente bent u vanuit de Jeugdwet en Wmo verantwoordelijk voor het bieden van de juiste hulp en ondersteuning op maat aan inwoners. Een uitdaging waarbij alles draait om goede en efficiënte samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen, betrokken zorgaanbieders en inwoners.

Met Wizter voorzien wij in een krachtige en uitgebalanceerde softwareoplossing waarmee u in staat bent om hulp en ondersteuning samen met maatschappelijk partners snel en doeltreffend te organiseren.

Doordat inwoners zelf regie (kunnen) krijgen over hun traject wordt bovendien met Wizter de eigen kracht van inwoners optimaal benut.

Samen verbinden in het Sociaal Domein.


Wij helpen u graag.


Neem contact op met Wizter

085 902 4000