Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze cookie- en privacy-policy .

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:Redactioneel artikel, april 2022

Nieuwe geïntegreerde front- en backofficeoplossing
voor het Sociaal Domein

Bij de uitvoering van de Wmo leidt de landelijke roep om meer maatwerk tot groeiende frictie tussen front- en backoffice. Want hoe kan de backoffice al die maatwerkoplossingen digitaal administreren? ‘Het kan. Met Wizter,’ stellen Rik Koornstra en Ingrid Dudink. Koornstra is directeur van Solviteers Softwareontwikkeling en Dudink is directeur van Stipter. En Wizter is een nieuw gemeenschappelijk product van deze twee softwarespecialisten. Beide hebben al jaren ervaring in gemeenteland én in het Sociaal domein en vullen elkaar goed aan.


Rik Koornstra, directeur Solviteers Softwareontwikkeling over Wizter:

Aan de voorkant hebben gemeenten ruimte voor lokaal beleid, kunnen medewerkers flexibeler omgaan met regelgeving en moet maatwerk worden geleverd aan inwoners volgens het “1 gezin, 1 plan, 1 regisseur-principe”. Voor de burger zijn dat belangrijke ontwikkelingen, maar in de backoffice draait het toch vaak om het automatiseren van generieke interne processen. Dus dat wringt. Je hebt voor het ondersteunen van inwoners vanuit de frontoffice echt andere software-ondersteuning nodig dan voor financiële processen in de backoffice. En veel gemeenten hanteren nu weliswaar integrale systemen, maar die zijn vaak ontworpen als backofficeoplossing waar vervolgens een regiesysteem bovenop is gebouwd. Of andersom. Dat werkt uiteindelijk niet goed. Dat komt onder meer doordat de leveranciers iets hebben gemaakt voor processen die deels buiten hun expertisegebied vallen. Ook gaat de wens om te standaardiseren in de backoffice vrijwel altijd ten koste van flexibiliteit die nodig in de frontoffice. Kortom, er is veel vraag naar een totaalpakket dat zowel front- als backoffice goed bedient. Dat pakket is er nu en wij noemen het Wizter.

shutterstock_1185179251
slider-sociaal-domein

Ingrid Dudink, Algemeen directeur Stipter over Wizter:

Wizter combineert het regiesysteem WIZportaal van Solviteers met het administratieve MO-Platform van Stipter. Die twee softwarepakketten zijn zodanig in elkaar gevlochten dat het geheel meer is dan de som van de samenstellende delen. Er is nu één pakket ontstaan dat alle typen gebruikers maximaal ondersteunt. Dat hebben we kunnen doen omdat we ieder specialist zijn op ons eigen vakgebied. Van daaruit werken we samen, al jaren. In 2021 heeft onze samenwerking een boost gekregen door de gunning van de aanbesteding in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Daar hebben we in één opdracht onze gezamenlijke software geïmplementeerd. Het grote voordeel? Alle gebruikersgroepen beschikken over een softwareoplossing die echt ondersteunend is aan het werkproces. Niemand hoeft concessies te doen. Bovendien hoeven zij hun data maar één keer in te voeren, dankzij de gestroomlijnde informatieoverdracht tussen front- en backoffice.


Er is veel vraag naar een totaalpakket dat zowel front- als backoffice goed bedient. Dat pakket is er nu en wij noemen het Wizter.

Samen verbinden in het Sociaal Domein.


Wij helpen u graag.

Neem contact op met Wizter

030 280 09 02